"Xalqı həmişə mənəviyyat birləşdirmişdir.
Çünki başqa əsaslara nisbətən
mənəvi əsaslar daha üstündür".
Heydər Əliyev

Fəaliyyət

Burda bölmə haqqında qısa məlumat yazılacaq

Xəbərlər