"Xalqı həmişə mənəviyyat birləşdirmişdir.
Çünki başqa əsaslara nisbətən
mənəvi əsaslar daha üstündür".
Heydər Əliyev

Xəbərlər

“QAFQAZ ALBANİYASI: DİNİ VƏ SOSİAL HƏYATI” MÖVZUSUNDA X BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANS KEÇİRİLƏCƏK

Aprelin 14-də Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin tabeliyində Mənəvi Dəyərlərin Təbliği Fondu, Bakı Beynəlxalq Multukulturalizm Mərkəzi, AMEA-nın A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu və Alban-udi xristian icmasının təşkilatçılığı ilə “Qafqaz Albaniyası: dini və sosial həyatı” mövzusunda X beynəlxalq elmi konfrans keçiriləcək. 
Konfransın keçirilməsində məqsəd dünya Albanşünaslığının görkəmli nümayəndələrini bir araya gətirməklə səmərəli elmi müzakirələr təşkil etməkdir. Qafqaz Albaniyasında xristianlığa qədərki dinlər, xristianlıq, İslam sivilizasiyası, sosial həyatın xüsusiyyətləri mövzularını əhatə edən konfransda “Tarixi coğrafiya. Əhali və sosial həyat”, “Qafqaz Albaniyası xristianlığaqədərki və xristianlıq dövründə”, “Qafqaz Albaniyası: Coğrafi paralellər, iqtisadi və mədəni həyat”, “Qafqaz Albaniyası: Məbədlər və abidələr” bölmə iclaslarında müzakirələr aparılacaq. Bölmə iclaslarında 10-a qədər ölkəni təmsil edən tədqiqatçı alim, mövzunun mütəxəssisləri Albaniya tarixinin müxtəlif məsələləri ilə bağlı məruzələrini səsləndirəcəklər. 
Qafqaz Albaniyası Azərbaycanın tarixi-mədəni irsi və onun ayrılmaz tərkib hissəsidir. Azərbaycan Qafqaz Albaniyasının tarixi və etnik-mədəni irsinin sistemli tədqiqi üzrə dünyada əsas tədqiqat mərkəzi rolunu oynayır. Qafqaz Albaniyası min ilə yaxın müddətdə regionun həyatında mühüm yer tutmuş, özündən sonra mühüm tarixi irs qoymuşdur. Bu irsin hərtərəfli tədqiqi nəticəsində Albanşünaslıq elm sahəsi yaranmış və bu gün də inkişaf etməkdədir. 
Azərbaycan Respublikası zəngin Alban etno-mədəni irsinin, Qafqaz Albaniyasının antik və erkən orta əsrlərə aid mədəniyyətinin və bu ərazidə sonrakı əsrlərdə yaşamış etnoslar tərəfindən yaradılan bütün tarixi və dini irsin birbaşa tarixi varisi və qoruyucusudur. Albanşünaslığın tarix, arxeologiya, antropologiya, etnologiya, dilçilik, memarlıq və incəsənət sahələrində vacib problemlərinin araşdırılması, alban etno-mədəni irsinin saxlanması və müdafiə edilməsi ölkəmizin multikulturalizm siyasətinin vacib istiqamətlərindən biridir. 
Konfrans 3 dildə - Azərbaycan, ingilis və rus dillərində olacaq. Konfransın hibrid formatda keçirilməsi nəzərdə tutulur.

calendar 10-04-2023, 15:21 eye 254 eye Paylaş