Fondun maliyyə dəstəyi ilə nəşr edilmiş "Övliyalar ensiklopediyası" kitabı (1-ci cild) . Kitabın müəllifi psixoterapevt Paşa Yaqubdur.

Nəşrlər / Xəbərlər 12-03-2021 09:54 110