Fondun maliyyə dəstəyi ilə nəşr edilmiş "Müasir kəlam məsələləri" kitabı. Kitabın müəllifi ilahiyyat üzrə fəlsəfə doktoru Adilə Tahirovadır.

Nəşrlər / Xəbərlər 09-03-2021 11:58 121