Fondun maliyyə dəstəyi ilə nəşr edilmiş "İzahlı islam fəlsəfəsi terminləri lüğəti" kitabı. Kitabın müəllifi fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru Elvüsal Məmmədovdur.

Nəşrlər 17-02-2021 14:20 218